Genus Bdellophaga Wharton 1981

Bdellophaga Wharton 1981: ;

 


Diagnosis:


[To be added]

 

Ectal view of chelicera of Bdellophaga angulata Wharton 1981(illustration by Alexander V. Gromov).


Distribution:

 

Namibia


Type species:

 

Bdellophaga angulata Wharton 1981, by original designation.

Included species:

 

  • Bdellophaga angulata Wharton 1981 [Namibia]

 

Literature Cited: